Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård (SOU 20141:78) och Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt (SOU 2015:93)

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

2 maj 2016


Länk till remiss

SOU 2014_78 SOU 2015_93.pdf