Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar Ds 2019:20

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

 

S2019/04002/FS

Remissvar

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar-Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Remisslista

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

2 januari 2020


Länk till remiss

Ds 2019:20