Ds 2015: 18 Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

24 juni 2015


Länk till remiss

VF_Ds_2015_18_Patientrörlighet_A.pdf

Kontaktperson