Betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Vårdföretagarna behandlar remissen.

SOU2017:80

Detta ärende

Status


Svar senast

20 februari 2018


Länk till remiss

SOU 2017-80 Remittering av betänkadet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverktets verksamhet.pdf

Kontaktperson