Hoppa till innehåll

Ändring i förskrifter om ordination och hantering av läkemedel samt föreskrifter om ambulanssjukvård

Vårdföretagarna avstår att besvara remissen

Dnr 4.1-10732/2018

konsekvensutredning

Status
Avstod från att svara

Från
Socialstyrelsen

Svar senast
18 maj 2018

Kontaktperson