Reformförslag för att stärka äldreomsorgen

Svensk äldreomsorg, både inom hemtjänst och äldreboenden, får höga betyg när äldre tillfrågas om hur nöjda de är med insatserna. Till skillnad från många andra länder kan äldre i Sverige tillbringa sina sista år i en hemlik miljö istället för på en institution.

Kommande år ökar antalet äldre över 80 i snabb takt. Äldreomsorgen måste byggas ut och ges rimliga villkor för att möta behoven. Vård­företagarnas medlems­företag är redo att ta ett ännu större ansvar. Här hittar du några av våra prioriterade förslag för att rusta äldreomsorgen.