Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet.

Varför transparent och öppen redovisning?

Privata företag är viktiga för vård- och omsorgsbranschens utveckling och genom detta initiativ vill vi stärka förtroendet för våra medlemsföretag och den privata vård- och omsorgsbranschen. Syftet är att öka allmänhetens förtroende för branschen, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlemsföretagen.

Vårdföretagarna har därför särskilda medlemskrav för transparens och öppenhet. Kraven gäller bland annat redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse, läs mer.

Vad innebär kraven?

Det är ett nytt minimikrav som alla medlemmar ska uppfylla och som implementeras löpande. I stort sett handlar det om att företagen behöver utveckla informationen på redan befintliga webbplatser. Flera företag har idag väl utvecklade hemsidor där all information finns redovisad. En del behöver vidareutveckla informationen på den egna webben. Att ha en enkel och tillgänglig redovisning kring sitt företag höjer också tilliten för företaget hos beställare och kunder.

Hur ska redovisningen ske?

Informationen ska redovisas på den egna webbplatsen. Det finns inte någon given mall, utan att informationen finns tillgänglig är tillräckligt. Det går även att hänvisa viss information till extern webbplats för att göra redovisningen fullständig.
 

Stöd vid redovisning

Vårdföretagarna har tagit fram en webbguide som visar hur redovisningen kan gå till. Det finns förslag och exempel på hur det kan se ut och hur man kan gå tillväga. När alla delar är klara skickas ett meddelande till Vårdföretagarna för att visa att företaget utfört sitt uppdrag. Då får företaget möjlighet att ta del av Vårdföretagarnas medlemsmärke.

Vi har även tagit fram Frågor och svar där företagen kan hitta svar på många av de frågor som dyker upp.

Exempel från företag som har uppdaterat sina webbplatser

Till höger kan du se några exempel på hur andra företag har utformat och uppdaterat sina webbplatser med information kring transparens.  

Undantag från Vårdföretagarnas överenskommelse om transparent redovisning på egen webbplats:

  • Vid uppenbart behov av sekretess, exempelvis vid skyddat boende eller risk för personliga hot, undantas medlemskraven på transparens
  • Då ett medlemsföretag utför vård/omsorg för endast anhörig/anhöriga, undantas medlemskraven på transparens

Vid frågor

Kontakta info@vardforetagarna.se om du har ytterligare frågor.