Vilka uppgifter omfattas av transparent redovisning?

Nedan listas den information som behöver presenteras på respektive medlems­företags webbplats för att efterleva Vård­företagarnas krav på transparent redovisning. I webbguiderna längre ned på sidan beskrivs de mer ingående. Checklistorna är framtagna som stöd för att säkerställa att rätt information framgår på webbplatsen.

Här besvarar vi också ett antal vanliga frågor om transparensredovisningen.