Hoppa till innehåll

Vilka uppgifter omfattas av transparent redovisning?

Nedan listas den information som behöver presenteras på respektive medlems­företags webbplats för att efterleva Vård­företagarnas krav på transparent redovisning. I webbguiderna längre ned på sidan beskrivs de mer ingående. Checklistorna är framtagna som stöd för att säkerställa att rätt information framgår på webbplatsen. Här besvarar vi också ett antal vanliga frågor om transparensredovisningen.

Vilken information ska redovisas på webbplatsen?

Nedan är den information som ska presenteras på er webbplats. I webbguiden beskrivs de mer ingående.

  • Kontaktuppgifter
  • Basfakta om verksamheten (storlek, inriktning
  • Kvalitet: Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem
  • Medarbetare: Antal, utbildningsnivåer och ev. specialkompetenser, kollektivavtal
  • Ägare
  • Styrelse (kan lösas via en länk till allabolag.se)
  • Ekonomi (kan lösas via en länk till allabolag.se)

För medlems­företag verksamma inom sjukvård eller äldreomsorg ska även eventuellt deltagande i kvalitetsregister beskrivas. Om företaget finns presenterat på 1177.se , ska även länkar till dessa finnas med på webbplatsen.

Var och hur ska informationen redovisas?

Informationen ska vara tillgänglig på medlems­företagets webbplats. Det finns ingen given mall för hur det ska se ut och informationen behöver inte heller vara samlad på en plats. Det viktiga är att besökaren på webbplatsen enkelt kan tillgodogöra sig redovisningen.

Det går även bra att länka till information hos exempelvis myndigheter, allabolag.se eller 1177.se.

Hur har andra medlems­företag gjort?

Se gärna exempel på hur andra medlems­företag transparensredovisar.

Hur meddelar jag att transparensredovisningen är klar?

När du har gått igenom företagets webbplats och säkerställt att informationen på webbplatsen motsvarar Vård­företagarnas krav på transparens enligt checklistan, behöver du meddela oss genom att fylla i detta formulär. Då kan vi enkelt följa upp vilka medlems­företag som är färdiga med sin redovisning.

Stort tack för ditt engagemang!

Omfattas samtliga medlems­företag av kraven?

Ja, samtliga medlems­företag i Vård­företagarna omfattas av kraven för transparent redovisning om inte särskilda skäl föreligger.

Vilka medlems­företag kan undantas från kraven?

Undantag från Vård­företagarnas överenskommelse om transparent redovisning sker:

  • Vid uppenbart behov av sekretess, exempelvis vid skyddat boende eller risk för personliga hot, undantas medlemskraven på transparens
  • Då ett medlems­företag utför vård/omsorg för endast anhörig/anhöriga, undantas medlemskraven på transparens

Om ett krav på transparens inte kan uppfyllas ska orsaken till det förklaras. Det kan exempelvis vara att ekonomiska data inte kan presenteras för att verksamheten nyligen är uppstartad, och inget bokslut ännu finns tillgängligt.

Varför har Vård­företagarna krav på transparent redovisning?

Medlemskrav om transparent redovisning är beslutat av Vård­företagarnas styrelse och syftar till att stärka förtroendet för branschen. Beställare, patienter, brukare och allmänheten ska ha möjlighet att enkelt tillgängliggöra sig relevant information om medlems­företagen.

Vart kan jag vända mig för att få stöd?

Du är välkommen att kontakta info@vardforetagarna.se om du behöver hjälp och stöd eller har ytterligare frågor om Vård­företagarnas transparenskrav.