Vårdföretagarnas mytkalender: De äldre drabbas mest negativt med privata alternativ (myt 16)

I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet.
Myt 16: De äldre drabbas mest negativt med privata alternativ.
Verklighet: Både privat äldreomsorg och hemtjänst får högre nöjdhetsbetyg enligt Svenskt Kvalitetsindex än de kommunala verksamheterna.

I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. 

Myt 16: De äldre drabbas mest negativt med privata alternativ.

Verklighet:

Både privat äldreomsorg och hemtjänst får högre nöjdhetsbetyg enligt Svenskt Kvalitetsindex än de kommunala verksamheterna. Privata hemtjänstföretag har mer än dubbelt så många enheter med högst betyg jämfört med sin andel av den totala hemtjänsten.

Privata äldreboenden är bättre på 11 av 16 undersökta kvalitetsindikatorer. Privata hemtjänstenheter är bättre på 6 av 9 undersökta kvalitetsindikatorer.

I Stockholms stads uppföljning för 2013 konstateras att äldreboenden som drivs på entreprenad och i privat regi i högre grad lever upp till ställda kvalitetskrav än de kommunalt drivna äldreboendena.

Vid upphandlingar i äldreomsorgen står de privata vårdgivarna sig väl när kvaliteten utvärderas. I två av tre upphandlingar som genomfördes under 2011 och första halvåret 2012 bedömdes ett privat företag erbjuda bättre kvalitet än det kommunala anbudet.

Vill du veta mer, ta del av undersökningar, våra källor mm så läs gärna Privat vårdfakta.