Vårdföretagarna kommenterar Statens vård- och omsorgsutredning

Vårdföretagarna ser positivt på förslaget till en enklare myndighetsstruktur. Ur företagens perspektiv är det viktigt att staten tar ett tydligt ansvar för nationell samordning och enhetlighet. Vi välkomnar särskilt ambitionen att utveckla arbetet med godkännanden, tillstånd och tillsyn. Dagens långa väntetider på tillstånd hindrar företag som vill utveckla sin verksamhet.

Positivt med nationell samordning

- Vi ser positivt på förslaget till en enklare myndighetsstruktur. Ur företagens perspektiv är det viktigt att staten tar ett tydligt ansvar för nationell samordning och enhetlighet. Samordningen underlättar för företagen, men framför allt är det en förutsättning för att alla patienter kan få vård och omsorg på lika villkor.

Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna, i en kommentar till Statens vård- och omsorgsutredning, som presenteras idag.

- Vi välkomnar särskilt ambitionen att utveckla arbetet med godkännanden, tillstånd och tillsyn. Dagens långa väntetider på tillstånd hindrar företag som vill utveckla sin verksamhet. Tillsynen måste ske smartare om den ska bli ett effektivt redskap i den kvalitetsmätning  som är nödvändig för vården och omsorgen, säger Håkan Tenelius.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se
Vårdföretagarbloggen