Pressinbjudan: ”Personlig assistans – hotad valfrihetsreform?”

Välkommen till en presentation av Bengt Westerbergs rapport, "Personlig assistans - hotad valfrihetsreform?" Efter presentationen tar en paneldiskussion vid med politiker från bland annat riksdagens socialutskott. Dagen avslutas med ett seminarium som återför assistansanvändarperspektivet på en karta, som idag i stor utsträckning ritas av människor som inte lever med assistans.

År 1994 beslutade dåvarande socialminister Bengt Westerberg om en ny rättighetsreform, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans blev det möjligt för människor med omfattande funktionsnedsättning att leva som andra.

Mycket har hänt sedan dess. Kostnaderna för assistansen har ökat kraftigt, regelverket har skärpts och åtgärder för kostnadskontroll är flera. Assistansanordnare går på knäna på grund av en allt för låg ersättning och assistansberättigade vittnar om allt tuffare biståndsbedömningar och exkludering.

Välkommen till en presentation av Bengt Westerbergs rapport, som han skrivit på uppdrag av samtliga arbetsgivar- och branschorganisationer på den privata utförarsidan inom personlig assistans. Efter presentationen tar en paneldiskussion vid med politiker från bland annat riksdagens socialutskott. Därefter följer ett seminarium som återför assistansanvändarperspektivet på en karta, som idag i stor utsträckning ritas av människor som inte lever med assistans.

13:30 – 13:50 – Bengt Westerberg presenterar rapporten

13:50 – 14:30 – Paneldiskussion

14:30 – 15:00 – Kaffe

15:00 – 16:00 – Seminarium: Goda levnadsvillkor definierade utifrån lagens intentioner

Var: Radisson Blu Waterfront vid Stockholms central

När: Den 31 maj kl. 13:30 – 16:00, inkl. kaffe

Varmt välkommen!

Vårdföretagarna, KFO, KFS, Paro, Assistansanordnarna

Anmälan görs här: Anmälningslänk