Ökad insikt om att begränsningar för vårdföretag slår mot valfriheten

Det finns ett massivt stöd bland väljarna för valfrihet inom vård och omsorg. Nio av tio väljare anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med, visar en undersökning som Demoskop genomfört på Vårdföretagarnas uppdrag bland nära 5000 väljare.

Ny demoskopmätning om vinster och valfrihet

Ökad insikt om att begränsningar för vårdföretag slår mot valfriheten

Det finns ett massivt stöd bland väljarna för valfrihet inom vård och omsorg. Nio av tio väljare anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med, visar en undersökning som Demoskop genomfört på Vårdföretagarnas uppdrag bland nära 5000 väljare.

Även i denna mätning märks allmänhetens oro för att vinstintresse påverkar kvaliteten negativt. Men en majoritet, 53 procent, anser att kvaliteten i vården blir bättre om medborgarna själva får välja vårdgivare. 52 procent anser att konkurrens om arbetskraften i vård- och omsorgssektorn är bra för de anställda.

Det märks en tydlig förskjutning i synen på privata välfärdsföretag i undersökningen jämfört med för ett år sedan. 45 procent anser att privata aktörer bidrar till att öka effektiviteten inom vård, skola och omsorg, en ökning med 6 procentenheter. 48 procent anser att vårdföretag måste kunna gå med vinst för att kunna utveckla och driva sin verksamhet, en ökning med 8 procentenheter jämfört med 2012.

- Samtidigt som väljarna är oroliga för att vinstutdelning går ut över kvaliteten ökar deras insikt om att begränsningar för företagen skulle gå ut över valfriheten. Och stödet för valfriheten är grundmurat starkt i väljarkåren, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna.

Läs Demoskopundersökningen här (PDF).

För frågor, kontakta:

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef
tel: +46 (0)72 742 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen