Ny forskning: högre kvalitet i privat driven äldreomsorg trots mindre resurser

En ny forskningsstudie från Östersund har jämfört två äldreboenden, ett som drivs av kommunen och ett som drivs av Vardaga på entreprenad. Resultaten visar att det privat drivna äldreboende håller högre kvalitet trots en lägre bemanning och dessutom till en lägre kostnad. Detta bekräftar tidigare undersökningar: kvalitet i äldreomsorgen bygger inte på antalet medarbetare på lönelistan.

En ny forskningsstudie från Östersund har jämfört två identiska äldreboenden, ett som drivs av kommunen och ett som drivs av Vardaga på entreprenad. Vardagas ersättning är 10 miljoner kronor lägre per år än det kommunala boendets. Resultaten visar att det privat drivna äldreboende håller högre kvalitet trots en lägre bemanning och dessutom till en lägre kostnad.

-  Detta bekräftar vad tidigare undersökningar har visat: kvalitet i äldreomsorgen bygger inte på antalet medarbetare på lönelistan, utan på kompetens, god arbetsledning och engagemang, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Forskningsstudien visar att det privat drivna boendet i högre utsträckning levde upp till de objektiva kvalitetsparametrar som analyserades. Studien kunde inte visa upp statistisk skillnad i nöjdhet bland de äldre eller i personalnöjdhet. Trots att kommunens äldreboende från början har en högre ersättningsnivå har deras kostnader hittills överstigit ersättningsnivån, medan Vardagas boende klarar budget. Bemanningen var högre i det kommunala boendet och Vardagaboendet använde sig i större utsträckning av vikarier. Sjukfrånvaron var högre i det kommunala boendet.

-  Alla vinstkritiker som nu tar ton i valrörelsen borde studera Östersundsexemplet. Om en privat vårdgivare kan driva äldreboende till lägre kostnad men med högre kvalitet, vad är då problemet i Jonas Sjöstedts värld? säger Håkan Tenelius.

Läs mer om studien här.

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: 072 742 6924
hakan.tenelius@almega.se