Landstingen glömmer ta hänsyn till sina privata vårdgivare

​De chefstjänstemän som ansvarar för landstingens och regionernas kontakter med privata vårdgivare upplever att privata vårdgivare ofta glöms bort i landstingens organisation. De möter också internt motstånd när det gäller att behandla alla vårdgivare konkurrensneutralt. Det visar en ny rapport från Vårdföretagarna.

De chefstjänstemän som ansvarar för landstingens och regionernas kontakter med privata vårdgivare upplever att privata vårdgivare ofta glöms bort i landstingens organisation. De möter också internt motstånd när det gäller att behandla alla vårdgivare konkurrensneutralt. De privata vårdgivarna ser sig som en outnyttjad resurs och många vårdgivare utanför primärvården saknar nästan helt dialog med sitt landsting. Det visar en ny rapport från Vårdföretagarna. Rapporten bygger på 90 intervjuer med samtliga regioners och landstings beställarchefer för sjukvården, samt vårdföretagare runt om i landet.

- De privata vårdgivarna är viktiga partners i sjukvården. Deras kompetens skulle kunna nyttjas bättre av landsting och regioner genom mer dialog, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna. De både kan och vill bidra mycket mer i landstingens utveckling av sjukvården.

Landstingens och regionernas beställarchefer beskriver vårdföretagen som seriösa vårdgivare som landstingens egen verksamhet skulle kunna lära av, i synnerhet när det gäller ledning och styrning. För det krävs mer erfarenhetsutbyte.

- Det är slående hur skev den politiska debatten om privata vårdgivare i välfärden är när man lyssnar på erfarenheterna från de landstingstjänstemän som håller i kontakterna med både landstingsdrivna och privata vårdgivare, säger Karin Liljeblad. Det är dags att lämna den polariserade debatten om driftsform och se att de privata vårdgivarna är viktiga partners i hälso- och sjukvården.

I rapporten finns, utöver sammanfattande reflektioner och förslag, en sammanställning av erfarenheterna av dialogen med privata vårdgivare i respektive landsting och region.

Läs hela rapporten här.


Kontakt
Karin Liljeblad
Näringspolitisk expert Vårdföretagarna 
+46 72 552 66 35 
karin.liljeblad@almega.se

Erik Åslin
Presschef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 702 6644
erik.aslin@almega.se