Konkurrens och patientmakt har lett till nöjdare patienter

Svensk äldreomsorg har återvunnit förtroendet bland medborgarna, det visar en undersökning från Svenskt Kvalitetsindex. Medborgarnas förtroende för den svenska äldreomsorgen har ökat kraftigt sedan 2011. Ökningen är lika stor inom offentlig som privat utförd äldreomsorg. Mätningen visar även för sjätte året i rad att patienter är mer nöjda med privat utförd vård än den offentliga.

Svensk äldreomsorg har återvunnit förtroendet bland medborgarna. Resultatet av Svenskt kvalitetsindex undersökning över medborgarnas syn på samhällsservicen välkomnas av Vårdföretagarna.

Medborgarnas förtroende för den svenska äldreomsorgen har ökat kraftigt sedan 2011. Ökningen är lika stor inom offentlig som privat utförd äldreomsorg.

-          Efter senaste tidens diskussion om brister i äldreomsorgen har kvaliteten hamnat i centrum. Både privata och offentliga utförare har blivit bättre på att visa upp den kvalitet och kompetens som finns inom den svenska äldreomsorgen. Det är glädjande att se att förtroendet ökar, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

-          Vårdföretagarna har länge drivit frågan om en nationell oberoende utvärdering av all vård och omsorg. Patienter och brukare behöver tydligare information om utförarnas kvalitet för att kunna göra ett kunskapsbaserat val. Tydligare information skulle leda till ökad patientmakt och med det en ännu nöjdare patient.

Svenskt Kvalitetsindex mätning visar även att patienter är mer nöjda med privat utförd vård än den offentliga. Det är för sjätte året i rad som SKI:s mätning av invånarnas syn på samhällsservice ger detta resultat, trots att årets mätning visar att patienterna är något mindre nöjda med den privata vården 2012 än 2011.

Den offentligt utförda vården får högre betyg av patienterna än någon gång tidigare och närmar sig förtroendet för den privata vården.

-          Efter vårdvalsreformernas införande konkurrerar vårdcentralerna om patienterna genom att erbjuda den bästa kvaliteten och servicen. Konkurrensen har lett till ökat tillgänglighet och ett större patientfokus även hos de offentliga utförarna, vilket syns tydligt i årets mätning.

Mest nöjda är svenskarna med den privata tandvården, med ett nöjdhetsindex på 86,4. C:a 10 enheter högre än Folktandvården. SKI:s undersökning har under en lång tid visat att den privatdrivna tandvården upplevs som bättre och har ett högre förtroende än den offentliga.

 

För frågor om Vårdföretagarna, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se 
Vårdföretagarbloggen