Häpnadsväckande att hasta vidare med stopp för vårdval

Regeringen har idag fattat beslut om att lägga en proposition till riksdagen om att avskaffa lagregeln som innebär att det ska finnas vårdval i primärvården i hela landet. Det är häpnadsväckande att sjukvårdsminister Gabriel Wikström och regeringen skyndar fram med en proposition om att avskaffa det generella vårdvalet efter den massiva sågningen av lagförslaget från så många tunga aktörer.

Regeringen har idag fattat beslut om att lägga en proposition till riksdagen om att avskaffa lagregeln som innebär att det ska finnas vårdval i primärvården i hela landet.

-  Det är häpnadsväckande att sjukvårdsminister Gabriel Wikström och regeringen skyndar fram med en proposition om att avskaffa det generella vårdvalet efter den massiva sågningen av lagförslaget från så många tunga aktörer i sjukvården, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

-  Det saknas en konsekvensanalys värd namnet i regeringens proposition. Nu hamnar frågan på riksdagens bord. Vi hoppas att Socialutskottet hanterar frågan seriöst, lyssnar in alla argument och skaffar sig det beslutsunderlag som de behöver, säger Håkan Tenelius.


Fakta

En genomgång av remissinstanserna visar att:

-  Samtliga patientföreträdande organisationer som svarat är kritiska till förslaget att ändra lagen. Det är också Vårdanalys, som har myndighetsansvar att bevaka patientperspektivet i vården.

-  Samtliga fackliga organisationer i sjukvården, som svarat på remissen, är kritiska.

-  Sveriges kommuner och landsting (SKL) är kritiskt till lagändringen, liksom sju av de landsting och regioner som svarat.

-  Samtliga vårdgivarföreträdare, från alla privata driftsformer, är kritiska.

-  Samtliga arbetsgivar-/näringslivsföreträdare är kritiska.

-  De enda remissinstanser som tydligt ställer sig bakom lagändringen är åtta landsting.

-  Konkurrensverket, Socialstyrelsen, två landsting och Svenska Läkarsällskapet lämnar också synpunkter och underlag inför den fortsatta processen.

Ta del av hela genomgången här


Kontakt

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se