De privatdrivna vårdcentralerna i Norrbotten får högre kvalitetsbetyg

​De privatdrivna vårdcentralerna i Norrbotten får högre kvalitetsbetyg av patienterna. Framför allt är patienterna mer nöjda med kontinuiteten vid de privatdrivna mottagningarna.

De privatdrivna vårdcentralerna i Norrbotten får högre kvalitetsbetyg av patienterna. Framför allt är patienterna mer nöjda med kontinuiteten vid de privatdrivna mottagningarna.

De privatdrivna vårdcentralerna får i fråga om kontinuitet högre betyg än de regiondrivna mottagningarna. Kontinuitet är en viktig kvalitetsfaktor i vården. En större del av patienterna fick träffa samma läkare och sjuksköterska. Patienterna fick också i högre utsträckning träffa den vårdpersonal de önskat. Det visar en analys som Vårdföretagarna har gjort av Sveriges Kommuner och Landstings senaste patientenkät.

– Hur människor upplever kvaliteten är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i vården. Undersökningen visar hur uppskattade de privatdrivna vårdcentralerna är bland patienter och att de har en självklar plats i vårdsverige, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har analyserat SKLs senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Undersökningen omfattar totalt 1148 vårdcentraler och har besvarats av 109 065 personer. I Norrbotten ingår 32 vårdcentraler. 4 av dem drivs i privat regi.

För mer information kontakta:
Karin Liljeblad, näringspolitisk expert
072-552 66 35, karin.liljeblad@almega.se