Alliansens väljare svänger om vinster i välfärden

Allianspartierna får nu stöd bland sina väljare för sitt nej till vinstbegränsning i välfärdsföretag. I augusti var det fler alliansväljare som tyckte att en begränsning av vinstutdelningar är ett dåligt förslag än som ansåg att det var en bra idé.

Allianspartierna får nu stöd bland sina väljare för sitt nej till vinstbegränsning i välfärdsföretag. I augusti var det fler alliansväljare som tyckte att en begränsning av vinstutdelningar är ett dåligt förslag än som ansåg att det var en bra idé.

- Väljarna börjar inse att valfriheten hotas om företagens möjligheter begränsas. Och vi vet att stödet för möjligheten att välja och välja bort inom vård och omsorg är massivt i alla läger. Insikten ökar också om att privata vårdgivare generellt står för en högre kvalitet än offentliga utförare, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna.

Novus har på Vårdföretagarnas uppdrag flera gånger det senaste året ställt frågan ”Vilken är din inställning till en begränsning av möjligheten att dela ut vinst till dem som satsat pengar hos privata företag inom vård och omsorg?”. I augusti var fortfarande en majoritet av väljarna för en vinstbegränsning, 54 procent. Jämfört med den toppnotering som SOM-institutet uppmätte 2013 tycks dock vinstmotståndet ha sjunkit med 15 procentenheter.

Bland Alliansväljarna är 42 procent emot en begränsning, och 35 procent är för. Inom Moderaterna är siffrorna desamma – 42 mot 35. Underlaget är för litet för att dra slutsatser om de mindre partierna.

Men vinstfrågan är extremt polariserande. Bland de rödgröna väljarna är hela 85 procent för en begränsning.

Novus har också ställt frågan hur stora väljarna tror att vinsterna i vårdföretagen är. Bara 12 procent av de rödgröna väljarna gissade att 10 kronor eller mindre delas ut av en hundralapp i omsättning. Rätt svar var 3,30 kr år 2015. Deras genomsnittliga gissning var 32 kronor – nära tio gånger mer än den verkliga utdelningen. Även många alliansväljare gissade rejält fel, i snitt var gissningarna 19 kronor.

- Det verkar som om missuppfattningen att vinstnivåerna är gigantiska förklarar en stor del av den skeptiska inställningen till vinster i välfärden bland väljarna, säger Håkan Tenelius.