Vårdföretagarna: För välfärdens bästa måste Reepalus utredning läggas ned

Ilmar Reepalus utredning har inte längre fokus på välfärdens utveckling. Istället gör Reepalu allt för att hitta försvar för det egna utredningsuppdraget. För välfärdens bästa måste utredningen läggas ned, säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarna, i en kommentar till Ilmar Reepalus artikel på DN Debatt idag.

- Ilmar Reepalus utredning har inte längre fokus på välfärdens utveckling. Istället gör Reepalu allt för att hitta försvar för det egna utredningsuppdraget. För välfärdens bästa måste utredningen läggas ned.

Det säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarna näringspolitiske chef, i en kommentar till Ilmar Reepalus inlägg på DN Debatt idag.

- Ilmar Reepalu bygger sin slutsats om reglering av vinstuttag på gissningar och tyckande. Var är underlaget för antagandet att vinstdrivande aktiebolag bidrar till sämre kvalitet i vård och omsorg? De jämförelser som till exempel Socialstyrelsen gör tyder på motsatsen.

- Ilmar Reepalu har rätt i ett avseende: Allmänhetens förtroende för välfärden måste stärkas. Därför måste vi följa upp kvaliteten bättre i all vård och omsorg, och människors möjlighet att välja och välja bort måste öka. Alternativen måste bli fler. Men Reepalu verkar i helt motsatt riktning, säger Håkan Tenelius.

Kontakt: Håkan Tenelius, 072-742 69 24