Av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna drivs 15 i privat regi

​De privat drivna vårdcentralerna är högt uppskattade och patientnöjdheten är något högre i den privat drivna primärvården än i den landstingsdrivna. När det gäller kontinuitet får de privat drivna vårdcentralerna betydligt högre kvalitetsbetyg. Resultaten står sig mellan åren.

De privat drivna vårdcentralerna är högt uppskattade och patientnöjdheten är något högre i den privat drivna primärvården än i den landstingsdrivna. När det gäller kontinuitet får de privat drivna vårdcentralerna betydligt högre kvalitetsbetyg. Resultaten står sig mellan åren.

Det visar en analys som Vårdföretagarna har gjort av Sveriges Kommuner och Landstings senaste patientenkät. Den sjätte i ordningen.

– Undersökningen visar hur uppskattade de privat drivna vårdcentralerna är bland patienter och att de har en självklar plats i vårdsverige. Tanken att införa ett vinsttak som skulle slå ut de populära vårdföretagen blir allt mer absurd, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har analyserat SKLs senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Undersökningen omfattar totalt 786 vårdcentraler och har besvarats av 79 674 personer. 373 av vårdcentralerna är privat drivna. Det motsvarar 47 procent.

För mer information kontakta:
Karin Liljeblad,
näringspolitisk expert sjukvård, 072-552 66 35
karin.liljeblad@almega.se