Hoppa till innehåll

Vård­företagarna i Aftonbladet: Vårdkön blir längre trots era löften, KD

Vårdföretagarna: Vår personal är redo – när blir regeringen det? Skriver förbundsdirektör Antje Dedering och näringspolitisk chef Ida Ingerö i Aftonbladet. Vårdföretagarna presenterar i debattartikeln en modell för att även kortsiktigt korta vårdköerna inom vissa diagnoser.

Vårdföretagarna presenterar i dag en ny modell för att avskaffa vårdköerna, som skulle förbättra tillgängligheten i stora delar av den specialiserade vården.

Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, skulle fem procents kapacitetsökning räcka för att på relativt kort tid beta av vårdköerna. Många av våra medlemmar kan göra mer för att vi tillsammans ska kunna ge medborgarna i hela landet den vård de behöver. Privata vårdgivare, som redan idag arbetar på uppdrag av regionerna, har möjlighet att göra mer för att bidra.

Vi har identifierat ett antal vanliga diagnoser som skulle lämpa sig väl för en nationell, riktad satsning.

Det gäller knä- och höftproteskirurgi, operation för att åtgärda grå starr, framfallskirurgi och viss ryggkirurgi. Dessa åtgärder har gemensamt att köerna är långa och att det finns flera kvalificerade aktörer som har möjlighet att utföra fler operationer. Läs hela debattartikeln nedan.