Hoppa till innehåll
Patrik Silverudd, näringspolitisk expert Personlig assistans

Det går att höja schablon­ersättningen redan i vår

Personlig assistans är mer än en tjänst – det är för ett liv som andras – med individanpassad omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättningar och mycket stora behov. Förutsättningarna för att bedriva personlig assistans med god kvalitet urholkas dock av otillräcklig uppräkning av schablonersättningen. Det gäller inte bara för Vårdföretagarnas medlemmar – situationen ser likadan ut för ideella utförare och för kommunerna, som också är utförare av personlig assistans.

Schablonersättningen är den timersättning som assistansanordnare får för assistansen. När den procentuella uppräkningen av kollektivavtalade löneökningar och schablonersättningen inte går i takt finns det en risk att seriösa utförare inte längre får ekonomin att gå ihop. Då lämnas fältet öppet för mindre seriösa aktörer.

Rimlig och hållbar ersättningsnivå

Riksdag och regering måste agera snarast för att höja schablonersättningen till en rimlig nivå. Med ett enda undantag har schablonuppräkningen under tio års tid understigit de kollektivavtalade löneökningarna.

Dels behövs nu en höjning nu så snart som möjligt, dels en långsiktigt hållbar finansiering.  En indexering är nödvändig. Det kommunala omsorgsprisindexet (OPI) kan utgöra ett gott exempel.

Rätten att välja är grundläggande

När personlig assistans infördes var det den första socialpolitiska reform i Sverige som från början slog fast att den enskilde brukaren själv skulle få bestämma vem som skulle utföra tjänsten. Det finns en tydlig risk att alltmer av utförandet i framtiden kommer att utföras av kommunerna, som till skillnad från privata aktörer kan kompensera underskott i assistansen med tillskott från andra delar av budgeten, även om det naturligtvis inte är så det ska fungera.

Försäkringskassan konstaterar att det finns pengar

Försäkringskassans egen statistik visar att det kommer att bli ett ”överskott” inom schablonersättningen med hela 700 miljoner kronor bara i år, eftersom antalet brukare minskar. Det finns därmed ett visst budgetutrymme redan i vår för en höjning av schablonen. Politiker som vill se en långsiktigt hållbar assistans med god kvalitet bör ta den möjligheten.