Hoppa till innehåll
Sverigekarta över vårdköer

Månadens vårdkö­rapport – 3 400 personer har väntat längre än vårdgarantin på gråstarrsoperation

I Region Örebro och Region Västerbotten var andelen som väntat längre än vårdgarantin 38 procent, vilket motsvarade 640 respektive och 570 personer. Även i Region Dalarna var andelen hög med 36 procent, vilket motsvarade 600 personer.

Personer per region som väntat längre än vårdgarantin på en gråstarrsoperation i november 2023.

Under november månad hade drygt 3 400 personer väntat längre än 90 dagar på en gråstarrsoperation. Det motsvarade 22 procent av de totalt 15 600 som väntade på en gråstarrsoperation. Det var stora skillnader mellan regionerna i hur stor andel som har väntat längre än vårdgarantin. I fyra regioner hade över 30 procent väntat längre än 90 dagar.

I Region Örebro och Region Västerbotten var andelen som väntat längre än vårdgarantin 38 procent, vilket motsvarade 640 respektive 570 personer. Även i Region Dalarna var andelen hög med 36 procent, vilket motsvarade 600 personer.

Utvecklingen av såväl andelen som antalet som väntat på en gråstarrsoperation har varit negativ jämfört med såväl 2021 som 2022. Antalet som i november månad hade väntat längre än vårdgarantin på en gråstarrsoperation hade ökat från 2 033 personer 2021 till 3 413 personer 2023.

– För den som behöver en ögonoperation finns ingen annan behandling. Att låta människor i många månader se så dåligt att de inte kan köra bil och riskerar att ramla när det finns hjälp att få, är inte rimligt. De långa köerna och de stora skillnaderna i väntetider är något som varje regionpolitiker kan ta ansvar för att lösa. Det vi hör från våra medlemmar är att de har möjlighet att göra mer, regionerna kan helt enkelt beställa mer vård. Att låta fler utförare bidra innebär dessutom att kostnaden per ingrepp blir lägre, säger Karin Elinder, expert, sjukvård.

– Det har aldrig varit fler svenskar någon novembermånad som väntat längre än vårdgarantin för en åtgärd eller operation. Sedan maj och framåt har antalet som väntat på en åtgärd eller operation konsekvent legat högre än motsvarande månader 2022, säger Björn Arnek, branschekonom.