Hoppa till innehåll

Viktigt besked i dom från Arbetsdomstolen (AD)

Arbetsdomstolen har den 31 maj meddelat dom i ett principiellt viktigt mål där fackförbundet Kommunal har stämt Fremia angående anställningsformen ”för viss tid så länge uppdraget varar” inom personlig assistans. Arbetsdomstolen dömde till Fremias fördel. Även i Vårdföretagarnas avtal med Kommunal finns denna reglering så om AD dömt till Kommunals fördel hade domen även påverkat Vårdföretagarnas medlemmar inom personlig assistans. 

Vårdföretagarna är givetvis lättade över AD:s besked. Men de största vinnarna med denna dom är alla de som har personlig assistans. En annan utgång hade i förlängningen kunnat leda till en kraftigt inskränkt frihet för den enskilde. Rätten att själv bestämma över vem som ska utföra assistansen har utgjort en väldigt viktig del av assistansreformen och såväl brukare som anordnare slår vakt om den rätten. 

Det är bra att AD nu slagit fast att det mellan Vårdföretagarna och Kommunal gemensamt utarbetade kollektivavtalet som fungerat under lång tid alltjämt ska gälla. Den svenska modellen är väl värd att försvara. Den bygger på att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans hittar lösningar som är hållbara över tid.