Hoppa till innehåll

Vårdföretagarna har för avsikt att fortsättningsvis månatligen presentera statistik över hur väl regionerna lever upp till vårdgarantin. Statistiken bygger på data från SKR:s databas ”Väntetider i vården”. I april månads rapport görs en specialstudie av kösituationen till vården i våra storstadsregioner. Rapporten konstaterar att kösituationen är sämst i Skåne. I Västra Götaland är köerna nästan lika långa. Stockholm har en klart bättre kösituation, men når ändå inte målen i vårdgarantin. Ingen av landets regioner lever idag upp till sjukvårdslagen eller föreskrifterna om vårdgarantin.

– Vårdgarantin innebär en lagstadgad rätt till vård inom 90 dagar. Bara de tre månaderna är en lång tid för den med besvär. Och bakom siffrorna i diagrammen finns tiotusentals enskilda individer som alltså väntat inte bara länge, utan olagligt länge, på en åtgärd de bedömts behöva. Det kan handla om kvinnor som väntar på en operation för att slippa lida av urinläckage, om människor som behöver operera en höft eller ett knä. Men det kan också handla om barn som bedöms behöva en neuropsykiatrisk utredning. Under 2022 handlade det kontinuerligt om över 60 000 människor som väntade i mer än tre månader på den åtgärd de bedömts behöva. Det är länge för den som har ont. Att den kapacitet som finns då inte nyttjas är fullkomligt orimligt, säger Karin Elinder sjukvårdspolitisk expert.

– Väntetiderna till den planerade specialistvården ligger kvar på historiskt höga nivåer trots att pandemin är över. Nästan 40 procent av de personer som väntar på att få en åtgärd eller operation har väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin, säger Björn Arnek, branschekonom.

Ladda ner rapporten.