Hoppa till innehåll

Under dagen talade bland annat avdelningscheferna Anki Bystedt och Sabina Wikgren Orstam från IVO, om tillstånd och tillsyn. De problematiserade över att 58 procent av de tillstånd som återkallades 2021 var inom personlig assistans och berättade hur myndigheten arbetar för att förhindra att oseriösa aktörer får utgöra en allvarlig risk för assistansberättigade.

Fortsatt dialog med Försäkringskassan för att minska rättsosäkerheten och plötsliga återkrav

Vidare kom även Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan. Utöver frågan om hur vi kan säkra assistansen under kris, lyfte han även vad borttagna tvåårsomprövningar med minskad regelbundenhet av kontroller lett till. Nils förstod att det finns olika syn på de återbetalningskrav som flera företag drabbats av när myndigheten omvärderat rätten till assistans hos den enskilde. Han bad därför om exempel på där det finns olika syn på beslutet. Vårdföretagarna kommer därför fortsätta dialogen med myndigheten för att minska rättsosäkerheten och de plötsliga återkraven.

Utredaren Lars Lööw väckte stort intresse hos konferensdeltagarna när han presenterade sina ståndpunkter om att införa ett statligt huvudmannaskap för assistansen. Likaså det mycket kompententa juristnätverk som finns inom Vårdföretagarnas Bransch Personlig Assistans som diskuterade rättsläget för återbetalningar och indragna tillstånd.

Besök av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

Konferensen avslutades med ett besök av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall som själv lever nära assistansen då det finns ett behov inom familjen. Hon gick igenom riktlinjerna för funktionshinderpolitiken och förstod problematiken med den låga uppräkningen av ersättningen. ”Detta år blir det ingen förändring av schablonen, men jag ska ha en diskussion med Finansdepartementet om vad som går att göra nästa år”, sa Camilla.