Hoppa till innehåll
Carina Olsson, vd Praktikertjänst

Frihet och inflytande ger Praktikertjänst nöjda medarbetare

Frihet för professionen och uppmaningen att ta eget ansvar har gett resultat. Praktikertjänst hamnar på plats 15 i Universums ranking över de bästa arbetsgivarna i Sverige. För Vårdföretagarna berättar Praktikertjänsts vd Carina Olson om fördelarna med ett decentraliserat styre som också ägs av medarbetarna.

Praktikertjänst har varit med på vårdbranschlistan över topp 50 bästa arbetsgivarna i Sverige, men aldrig tidigare på huvudlistan med alla branscher. I år debuterar bolaget på plats 15.

– Jag är otroligt glad och stolt över den här placeringen. Den rimmar väl med de medarbetarundersökningarna vi har gjort den senaste tiden. De senaste åren har vi haft rekordresultat kring medarbetarnöjdhet, och det är väl det som återspeglas i denna typ av undersökning, säger Carina Olson, vd och koncernchef, stolt.

Decentraliserat styre som ägs av professionen

Carina är övertygad om att en bidragande anledning till den starka placeringen är ägarmodellen, som Praktikertjänst haft i över 60 år. Bolaget har ett decentraliserat styre där varje enhet drivs efter lokala förutsättningar.

Allt från arbetssätt, arbetstider och hur man väljer att vidareutbilda personalen är upp till verksamheterna själva, allt för att anpassa förutsättningarna så mycket som möjligt till den egna verksamheten och behovet.

– Ägarmodellen är det som gör att vi har så nöjda medarbetare. Frihet, medbestämmande och korta beslutsvägar ligger i vårt DNA, och jag tror att det är det som syns i den här undersökningen. Så det är otroligt kul att det får genomslag.

Frihet och självbestämmande leder till nöjda medarbetare

Ledorden professionalism, nytanke och omtanke finns med i varje sammanhang, men Carina vill också lyfta frihet som ett viktigt begrepp för framgångarna. Hon menar att möjligheten att både få och ta ansvar skapar personlig utveckling. Genom korta beslutsvägar och medbestämmande premieras nytänkande och idéer från medarbetarna.

– Kommer man på en bra idé ute i en tandläkarmottagning eller vårdcentral, förändringar som underlättar för patienten eller medarbetarna, då hjälps man åt och testar den. Vi hjälps åt att hitta den bästa vården och här är vi unika med modellen att professionen bestämmer. Jag tror att det är det som gör att vi är attraktiva och att vi nu har blivit rankade som en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Det decentraliserade ägandet skapar flera karriärmöjligheter. Sedan några år tillbaka har företaget startat verksamhetsområdena Praktikertjänst Dental och Praktikertjänst Vård inom tandvård respektive primärvård. Här finns möjlighet att erbjuda exempelvis tandläkare anställning och ansvar för en verksamhet, men utan att vara delägare.

– Det är ett sätt att attrahera och behålla kompetent arbetskraft. Det är också en karriärväg in i bolaget och framför allt en möjlighet att få och ta ansvar samt att påverka sin egen arbetssituation. Vi vill att medarbetarna stannar kvar i Praktikertjänst och att de får möjlighet att utvecklas och växa i sina roller. Genom både Praktikertjänst Dental och Vård har vi ytterligare möjligheter att erbjuda flexibilitet samtidigt som vi skapar en ny kanal för att attrahera nya delägare.

En arbetsplats att vara stolt över

Att ha nöjda medarbetare och rankas som den femtonde bästa arbetsgivaren i Sverige kräver uthållighet och långsiktighet.

– Att staka ut en riktning och sedan målmedvetet arbeta efter den skapar en stark organisation. Likaså måste man inse att förändring inte sker över en natt, förklarar Carina, som samtidigt framhåller vikten av att som företag stå upp för sina värderingar och vara en röst i samhället.

– Jag tror många känner stolthet över att tillhöra ett bolag som påverkar vården till det bättre.

Utmaningarna och framtiden inom vården

Praktikertjänst arbetar löpande för att vässa nöjdheten bland medarbetare, exempelvis kring medbestämmande och förmåner. Samtidigt har Praktikertjänst – likt många andra vård- och omsorgsgivare – problem med kompetensbrist.

Utmaningarna i vården väntas växa och färre kommer att behöva vårda fler. Carina menar att vården behöver en gemensam kraftsamling för att hitta lösningar som gör att fler ser vårdyrken som ett framtidsjobb.

För att locka nya talanger – menar Carina – behövs möjligheter att påverka sin arbetsplats och sin arbetssituation. Hon lyfter också fram möjligheten att välja arbetsgivare och göra karriär som en viktig aspekt.

– Det är tufft att rekrytera, så är det. Framför allt utanför de större städerna. För att vända trenden måste förutsättningarna förbättras, exempelvis genom att öka resurserna till primärvården och värna valfriheten. Jag tror att vi vårdgivare måste hjälpas åt på olika fronter för att tillsammans göra vårdyrket mer attraktivt. Därför är den här typen av mätningar viktiga, eftersom de visar att många trivs i vården, avslutar Carina.