Hoppa till innehåll

Capio – Sveriges mest attraktiva arbetsgivare enligt sjuksköterskor

De senaste fem åren har Capio varit med i toppen när sjuksköterskor och läkare rankat attraktiva arbetsgivare. Med verksamheter över hela Sverige, allt från stora sjukhus till lokala vårdcentraler finns Capio med patienterna på alla vårdnivåer. Maria Pewe, HR-chef för Capio Norden, berättar för Vårdföretagarna om fördelarna med att vara en stor arbetsgivare och det ständiga förbättringsarbetet i organisationen.

Nära ledarskap och en kultur av lärande ger toppbetyg 

Capio har under de senaste åren varit med på branschtopplistan över bästa arbetsgivare för sjuksköterskor och läkare. I år utses de till bästa arbetsgivaren för sjuksköterskor och tredje bästa arbetsgivaren för läkare. Dessutom är företaget med på topplistan över bästa arbetsgivare i alla branscher i Universums ranking. Företagets egna medarbetarundersökningar pekar i samma riktning, engagemanget bland medarbetarna ökar. 

– Det är roligt att få en fin ranking och glädjande att så många sjuksköterskor och andra professioner som arbetar i branschen ser oss som attraktiva. Det stämmer överens med signalerna från våra medarbetare som upplever ett högt engagemang, att de har goda förutsättningar att utföra sitt arbete och chefer som är närvarande i det dagliga arbetet. Att bli behandlad med respekt, omtanke och att få möjlighet att använda sin kompetens på rätt sätt är viktiga faktorer för att skapa arbetsplatser där medarbetarna vill stanna kvar och bidra. 

Kvalitet och engagemang för patientmötet 

Ledordet “kvalitet” är viktigt och något alla medarbetare på Capio kan ställa sig bakom.  

– Kvalitet uppstår i mötet med patienten. Vi vill ha medarbetare som kan, vill och får ta ansvar i det dagliga arbetet.  För att lyckas med det måste vi ge våra medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens och idéer till utveckling, av såväl verksamheten som av sig själva. I det arbetet krävs ledare som är skickliga på att bygga tillit och skapa goda samarbeten, vilket är något vi jobbar mycket med. 

Ständig utveckling – tillsammans 

Capio strävar efter en kultur som främjar ett ständig lärande där idéer tas tillvara och nya smarta lösningar på hur verksamheten kan förbättras står i fokus. Alla medarbetare ska känna att de blir lyssnade på när de kommer med förslag på hur vi kan bli ännu bättre i arbetet med våra patienter, berättar Maria, och inom Capio bedrivs ett strukturerat förbättringsarbete på många arbetsplatser.  

– Lärande sker huvudsakligen i vårt dagliga arbete. Vi lär oss av varandra, våra kollegor, av våra chefer, och i möten med våra patienter. Vi behöver alltid fundera på hur vi blir bättre – lite i taget – och att skapa en lärande kultur tror vi är vägen framåt. Vi arbetar med vår lärportal Capio Academy, för att skapa förutsättningar att dela kunskap och lära nytt tillsammans. 

Livslång karriär inom Capio 

En skillnad mellan Capio och många andra vårdgivare är storleken. Hos Capio pratar man om integrerad vård som innefattar både den fysiska som digitala vården. Capio har verksamheter från Ystad till Umeå och finns i alla delar av vården, från primärvårdsverksamheter till specialistkliniker och snart ett BB på S:t Görans sjukhus.  

– Hos oss kan man fortsätta att utvecklas i sin yrkesroll under ett helt arbetsliv. Vi har många olika verksamheter och roller, men behöver bli bättre på att synliggöra de olika möjligheter till utveckling som finns.  

Medarbetarnas engagemang är nyckeln till framgång 

För att öka vårdsektorns attraktivitet tror Maria att branschen behöver fortsätta att satsa på arbetsplatser med närvarande ledarskap, hög involvering av medarbetarna i och ett ständigt utvecklande av nya arbetssätt utifrån verksamhetens behov och förutsättningar i omvärlden.  

– Medarbetarnas engagemang är nyckeln till en god vård. Mångfald, nya perspektiv och nyfikenhet är vårt fortsatta fokus och så vi hittar nya lösningar och driver förändring tillsammans.