Hoppa till innehåll

Ny rapport: Privata aktörer som bygger och driver särskilda boenden

En av de mest omdebatterade frågorna i svensk äldreomsorg är tillgången och tillgängligheten till särskilda boenden, kallade äldreboenden i dagligt tal. Många äldre och anhöriga upplever att de måste vänta alltför länge för att få plats på ett särskilt boende. Det påverkar äldres hälsa och välbefinnande och skapar oro för anhöriga.

Till viss del beror den långa väntan på att kommuner har en brist på särskilda boenden –  ett problem som riskerar att växa under kommande år när allt fler av oss blir äldre. Privata aktörer spelar en viktig roll i utvecklingen av nya särskilda boenden. Enligt siffror från Boverkets bostadsmarknadsenkät från 2019 uppförs närmare 40 procent av alla nybyggda särskilda boenden av privata aktörer. Det finns flera fördelar för kommuner som samarbetar med privata aktörer – samtidigt uppstår nya frågor.

Vårdföretagarna försöker i den här rapporten belysa olika frågor som rör samverkan mellan privata aktörer och kommuner vid uppförande och drift av nya särskilda boenden. Rapporten bygger på ett antal intervjuer som gjorts med både kommunföreträdare och privata aktörer. De ger sin bild av hur samverkan kan gå till samt vilja upplevda hinder och uppsidor som finns med olika former av samarbeten.

Rapporten beskriver också bristen på särskilda boenden i Sverige idag och under kommande år samt ett antal förslag om hur regelverket rörande särskilda boenden kan utvecklas för att samhällets behov bättre ska kunna tillgodoses.

Rapporten presenterades under ett webbinarium tisdag 14 juni. Missade du detta går det bra att se det i efterhand här.