Hoppa till innehåll

En alltför stelbent styrning där varje insats regleras i tid och utan möjligheter till anpassning utifrån den äldres skiftande behov är varken bra för de äldre eller medarbetarna. Att Kommunal föreslår att den rigida minutstyrningen måste få ett slut är därför lätt att hålla med om.

Men betydligt märkligare blir slutsatsen att LOV, lagen om valfrihet, ska avskaffas för att komma tillrätta med problemet. Argumentet är att LOV innebär ”en strukturellt inbyggd risk för permanenta effektiviseringar i form av bland annat minutstyrning”. Men tydligare än så lyckas Kommunal inte visa på något samband. Det blir än mer anmärkningsvärt när de kommuner som får representera föredöme respektive skräckexempel presenteras i rapporten. Sundsvall, med valfrihet i hemtjänsten, framhålls som ett gott exempel ur styrningssynpunkt. Medan Malmö, den kommun som framhålls som mest problematisk, inte har några privata alternativ alls. Exemplen stärker knappast Kommunals teori.

En annan intressant aspekt som rapportförfattaren inte problematiserar är att minutstyrning med viss flexibilitet förefaller vara ett bra alternativ enligt undersökningen. Enkäten som rapporten bygger på jämför utfallet mellan tre alternativ: strikt minutstyrning, flexibel minutstyrning och helt utan minutstyrning. Analyserar man svaren framkommer att flexibel minutstyrning har ungefär samma (och i något fall bättre) utfall än alternativet ”utan minutstyning”. Det tyder på att tillämpningen vid minutrysningen är det viktiga. Här finns ytterligare en LOV-kommun som förefaller ha en bra modell: Stockholms stad. I Stockholm beviljas varje individ en ramtid per månad, men utföraren och den äldre beslutar gemensamt om detaljer kring när och hur insatserna ska genomföras och har flexibilitet att byta tid mellan insatserna. Det hade varit intressant att lyfta som exempel.

Kommunals slutsats att valfrihet är en orsak till minutjakten i hemtjänsten saknar belägg. Valfrihet är något äldre uppskattar. Det leder till kvalitetskonkurrens och ger äldreomsorgens medarbetare fler karriärvägar och möjligheter att välja bort arbetsgivare de inte är nöjda med. Det borde Kommunal värna.