Hoppa till innehåll

Bred samsyn om assistansschablonen

I onsdags röstade riksdagen om budgeten. I såväl regeringens budgetproposition som den justerade version av denna som föreslogs av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – och som slutligen vann i riksdagen – föreslogs en höjning av den statliga schablonersättningen för personlig assistans med 1,5 procent. Detta understiger kostnadsökningen för kollektivavtalade löneökningar och allmänna kostnadsökningar i samhället.

Över tid leder den låga schablonuppräkningen till försämrad kvalitet för assistansanvändarna och sämre förutsättningar för arbetstagarna inom personlig assistans. För människor som lever med personlig assistans är assistansen det absolut viktigaste för att upprätthålla en god livskvalitet. Försämring av assistansen innebär en direkt negativ inverkan på deras liv bland annat utifrån att rekrytera och behålla yrkesskickliga assistenter.

Vårdföretagarna har tillsammans med Kommunal, som organiserar personliga assistenter, IfA (Intressegruppen för assistansberättigade), Riksföreningen JAG, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) samt arbetsgivarorganisationerna Fremia och Sobona skrivit till regeringen och socialutskottet. Vi, liksom Fremia och Sobona, tecknar kollektivavtal för personliga assistenter med Kommunal. De undertecknande organisationerna vill med skrivelsen uppmana riksdagspartierna att se över schablonersättningen och skapa en långsiktig hållbar finansieringsmodell.