Hoppa till innehåll

Så stärks patientens rättigheter i praktiken

I en ny undersökning säger en majoritet att de hellre får specialistvård hos en vårdgivare i en annan del av landet än väntar i kö på det närmaste sjukhuset. Det är dags att släppa loss patienterna, skriver Vårdföretagarnas Sabina Joyau och Karin Liljeblad.

Enligt de senaste siffrorna på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) sajt Väntetider i vården väntar 644 000 patienter på kontakt med, undersökning, operation eller annan åtgärd i specialistvården. 267 000 av dem har köat längre än vårdgarantin utlovar. ​Sedan i våras har antalet väntande patienter ökat och andelen som får vård inom vårdgarantins tidsgränser minskat, vilket är en stor utmaning att hantera.

Läget i sjukvården är ansträngt i många regioner. Vårdföretagarnas bild är att regionerna nu, efter bästa förmåga, tar hjälp av den privat drivna sjukvården för att kapa köer och öka vårdkapacitet. Det är bra. När köerna är så långa är det nödvändigt med ett gott samarbete mellan regionerna, regionernas egna sjukhus och de privata vårdgivarna. Då kan hela sjukvårdssystemets kapacitet användas så bra som möjligt.

Precis som Gunilla Gunnarsson, som leder den statliga Tillgänglighetsdelegationen, påpekade i SvD (25/9) så är vårdköerna inte något nytt problem som uppkom under pandemin. Tillgängligheten är en av akilleshälarna i den svenska sjukvården. Mer behöver göras av vårdens aktörer för att underlätta att få vård hos en annan vårdgivare när väntetiderna är långa.

I en undersökning av Svenskt Näringsliv i juni fick de tillfrågade värdera om det är viktigast att vårdgivaren finns nära eller har korta väntetider. En majoritet, 65 procent, anser att det viktigaste är att väntetiderna är korta, medan 31 procent tycker att det är viktigast att vårdgivaren finns i närheten. Andelen som är beredda att få behandling hos en vårdgivare i en annan region om väntetiderna där är kortare är också 65 procent. Undersökningen indikerar att många är beredda att åka till en annan del av landet för att få vård snabbt.

Men görs tillräckligt för att underlätta för patienten och anhöriga att själva, eller med professionellt stöd, navigera i sjukvårdssystemet? Vårdanalys kallade 2017 patientlagen för en ”lag utan genomslag”. Myndigheten kommer snart med en uppföljande studie som troligen visar att många patienter fortfarande inte känner till sin lagliga rätt att fritt söka öppen vård var som helst i landet på regionens bekostnad. Vi tror också att alltför få patienter känner till sina rättigheter att få hjälp med slussning till en annan vårdgivare när väntetiden blir längre än vårdgarantin.

För att den här guidningen av patienter ska funka effektivt måste regionernas vårdlotsar/vårdgarantikanslier ha aktuell information om var det finns ledig kapacitet. Det måste få högsta prioritet att SKR:s sajt ”Väntetider i vården” visar aktuella väntetider och eventuell ledig kapacitet hos alla landets vårdgivare.

Vi vill peka på några ytterligare åtgärder som regeringen, SKR och Sveriges regioner snabbt bör genomföra:

• Sätt i gång en nationell kampanj på 1177.se så att patienter vet om sin rätt att fritt söka öppen vård över landet och hur vårdgarantin fungerar.

• Ge klartecken till att snabbt vidareutveckla 1177.se så att patienten där kan hitta väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare, oavsett regi. Beslutsunderlag finns framtaget hos SKR och Inera.

• Gör en temporär lagändring som ger patienter rätt att, över regiongränserna, också söka vård som innebär att patienten behöver läggas in och ha en vårdplats på kliniken (slutenvård). Om den faller väl ut bör lagändringen permanentas.

Så kan vi stärka patientens rättigheter i praktiken. Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård.

Sabina Joyau
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Karin Liljeblad
Näringspolitisk expert sjukvård, Vårdföretagarna