Hoppa till innehåll

Behovet av bemanning kan påverkas av vårdtyngden –  till exempel hur mycket hjälp behöver de äldre som bor på ett specifikt äldreboende. Och det kan påverkas av hur ett äldreboende är byggt: hur långt har personalen mellan de äldre och vilken uppsikt medger boendet till exempel. Och arbetsbelastningen kan dessutom påverkas av hur schemaläggningen görs. Det är bara att titta på den kritikstormen mot hälsoscheman som nu införs för att erbjuda heltidstjänster i kommunerna.

Vore inte en rimligare väg att införa en nationell medarbetarundersökning för äldreomsorgens personal? Då ser vi vilka verksamheter som fungerar och kan dra lärdomar från dem istället för att införa stelbenta statliga krav som riskerar att bli ett tak för bemanningen istället för ett golv som är intentionen.