Hoppa till innehåll
Läkarförbundet, Svenska Privatläkarföreningen och Vårdföretagarna har idag skickat en gemensam skrivelse till Skatteverket om att slopa den så kallade vårdmomsen. Bakgrunden är ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Det skulle få stor betydelse för kompetensförsörjningen i sjukvården och omsorgen och uppnå momsundantagens syfte – att minska kostnaderna i vården.

Den så kallade vårdmomsen fortsätter att försvåra kompetensförsörjningen i framför allt den privat drivna sjukvården och omsorgen. Momsen är fördyrande inte bara när det gäller inhyrning från bemanningsföretag, utan också när vårdgivare anlitar läkare, psykologer och andra som verkar på konsultbasis samt vid många underentreprenörslösningar. Detta är särskilt allvarligt i det här läget när pandemin kraftigt påverkar sjukvårdens verksamheter och förutsättningarna att ge patienter vård.

En statlig utredning ser för närvarande över möjligheterna att, via lagstiftning, komma till rätta med de problem som den så kallade vårdmomsen skapar. Utredningen ska dock inte lämna betänkande förrän i april nästa år. Sedan ska lagförslag remitteras och behandlas i regeringskansli och riksdag. Det kommer att dröja innan lagändringar, förhoppningsvis, kan komma på plats. Under tiden fortsätter vårdmomsen att försvåra bemanningen i sjukvården.

Ett förhandsavgörande som EU-domstolen lämnat under hösten bör dock kunna ligga till grund för Skatteverket att ompröva sitt ställningstagande avseende vårdmomsen. Domstolen slår fast att momsundantaget för social omsorg kan tillämpas i flera led, det vill säga att en tjänst är fri från moms även när den tillhandahålls av en underentreprenör.

Ledningarna för våra tre organisationer, Sofia Rydgren Stale, Sven Söderberg och Antje Dedering, skriver att deras förhoppning är att Skatteverket, mot bakgrund av förhandsavgörandet från EU-domstolen, omprövar den nuvarande momstolkningen, så att den skadliga vårdmomsen slopas.

Ta del av skrivelsen till Skatteverket