Hoppa till innehåll

Vårdföretagarnas styrelse har beslutat att lämna 45 procent rabatt på grundavgiften till Vårdföretagarna för innevarande år, 2020. Grundavgiften är en del av kostnaden för medlemskapet. Rabatten är en engångsrabatt och gäller för alla som varit medlemmar under 2020.

Den procentuella rabatten är lika för alla och beloppet baseras på vad företaget betalat in i grundavgift under 2020. Rabatten genomförs automatiskt i samband med halvårsfaktureringen som sker i april 2021.

– Under det gångna året har vi arbetat hårt för att stötta våra medlemsföretag, dels i arbetsgivarrelaterade frågor, dels genom ett omfattande påverkansarbete. Från Vårdföretagarnas sida vill vi också göra vad vi kan för att lätta våra medlemmars ekonomiska börda i svåra tider. Engångsrabatten på grundavgiften omfattar samtliga medlemsföretag och kan hanteras utan att vi behöver göra avkall på vår verksamhet. Vi fortsätter därmed vårt arbete med oförminskad kraft, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Rabatten är möjlig genom en kombination av att ett antal budgeterade insatser fick utgå med anledning av pandemin och att Vårdföretagarna har ett visst sparat kapital.

Frågor och svar

Varför beslutar ni om en engångsrabatt på grundavgiften?

Vårdföretagarna vill i så stor utsträckning som möjligt underlätta för medlemsföretagen i en svår tid. Vid styrelsemötet den 18 december beslutade därför styrelsen att lämna en engångsrabatt om 45 procent på grundavgiften för alla som varit medlemmar under 2020.

När genomförs rabatten?

Rabatten justeras automatiskt i samband med halvårsfaktureringen som sker i april 2021.

Påverkar rabatten Vårdföretagarnas arbete?

Nej. Vårdföretagarna bedömer att förbundets kapital, i ett engångsfall, kan täcka denna kostnad utan negativ påverkan på förbundets verksamhet.