Hoppa till innehåll
Foto: David Bicho, Sophiahemmet

De privata vårdgivarna i Stockholmssjukvården ställer upp och om

Region Stockholm har den 15 december fattat beslut om att ställa in stora delar av den planerade vården till den sista januari, mot bakgrund av det förvärrade pandemiläget och de stora vårdbehoven i akutsjukvården. Syftet är att få in fler medarbetare till akutsjukvården.

Den privat drivna sjukvården ska göra allt vi kan för att hjälpa till i detta svåra läge, precis som vi har gjort under hela pandemin. Från Vårdföretagarnas sida ser vi gärna att regionen, i så stor utsträckning som möjligt, avlastar akutsjukhusen genom att flytta ut canceroperationer och annan vård som inte kan vänta till privata vårdgivare utanför sjukhusen. På så sätt kan regionen nyttja hela sjukvårdssystemets kapacitet så optimalt som möjligt. Ett sådant exempel är samarbetet mellan Capio Artro Clinic på Sophiahemmet och akutsjukhusen, där Capio Artro Clinic åter tar hand om frakturkirurgi för att avlasta. Sådana samarbeten fanns också under våren och sommaren, läs gärna mer om det här. Ett annat exempel är det uppdrag om utökad cancerkirurgi och subakut kirurgi som regionen har gett till Ersta sjukhus. Denna väg för att avlasta akutsjukvården är ännu inte uttömd.

Om vårdgivare istället lånar ut viss nyckelpersonal till regionen uppstår en situation där all sjukvårdskapacitet inte kan nyttjas. För varje anestesiläkare och anestesi-/operationssjuksköterska som regionen lånar in till akutsjukhusen från privata vårdgivare så blir 7-10 andra högt kvalificerade medarbetare kvar i verksamheten (som regionen inte har behov av att låna in) och som inte längre kan operera, eller ta omhand några patienter. Det gör att all sjukvårdspersonals kapacitet och kompetens inte kommer till nytta, i den största sjukvårdskrisen i modern tid. Är det rimligt att tvingas att korttidspermittera hälso- och sjukvårdspersonal i detta läge? Det är därför att föredra att regionen, så långt möjligt, använder den privat drivna sjukvården för att avlasta akutsjukhusen.

Den privat drivna sjukvården har ställt och fortsätter att ställa upp och om för att hantera pandemins stora påverkan på hälso- och sjukvården i Region Stockholm. De privata vårdgivarna kommer nu, utifrån dagens beslut, föra dialog med regionen om hur deras resurser och vårdkapacitet bäst kan nyttjas.