Hoppa till innehåll

-Vårdföretagarna menar, liksom regeringens Coronakommission, att det främst är den stora samhällspridningen som orsakat smittan på äldreboendena. Kommissionen lyfter flera ytterligare faktorer som behöver undersökas närmare och som på sikt kan stärka den svenska äldreomsorgen. Det välkomnar vi, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

-Den svenska strategins målsättning att skydda de äldre motsvarades inte i handling från myndigheternas sida. För framtiden måste det finnas ett beredskapslager för skyddsutrustning, testning och smittspårning och tydliga och enhetliga riktlinjer från myndigheter. Vi ska lära oss av det som hände för att förbättra kvaliteten i hela den svenska äldreomsorgen, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har i en rapport och en kompletterande analys tittat på äldreomsorgens förutsättningar för att kunna hantera en pandemi. Vårdföretagarna har analyserat data från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt en kompletterande enkät till 133 äldreboenden med nära 7000 äldre i 62 kommuner.

För mer information:
Anders Manell, presschef Vårdföretagarna
070-314 57 29