Hoppa till innehåll

Information om ersättning för sjuklönekostnader

Som en del av krisstöden under våren och sommaren tog staten under perioden april 2020 till och med juli 2020 över ansvaret för alla sjuklönekostnader. Detta gäller således inte längre men sjuklönekostnaderna har inte återgått till det normala. Istället gäller att staten ersätter sjuklönekostnader med olika procentsatser beroende på företagets storlek. Ersättningen beräknas och betalas ut månadsvis och det finns inte något ersättningstak under perioden. Konstruktionen innebär att företagen står för sjuklönekostnaden till en viss andel av månadens lönesumma, resterande sjuklönekostnader ersätts månadsvis. Se mer detaljerat nedan.

När det gäller sjuklön för personlig assistans gäller andra regler som går att läsa mer om här.

Vårdföretagarna arbetar för att företagen också fortsatt, efter årsskiftet, ska få stöd för sjuklönekostnaderna. Vi återkommer när det finns ny information att rapportera om.

 

Ersättning för sjuklönekostnader under perioderna januari – mars 2020 samt oktober – december 2020 (regeringen har aviserat förlängning till och med april 2021)

Om sjuklönekostnaden överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive avgifter och skatt, ska arbetsgivaren få ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaderna som redovisats i arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna januari – mars och oktober – december 2020, dock högst 250 000 kronor. Under den aktuella sexmånadersperioden ska ersättning lämnas till den del sjuklönekostnaderna överstiger

  • 0,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 1,5 miljoner kronor för sexmånadersperioden,
  • 0,9 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1,5 men inte 3 miljoner kronor för sexmånadersperioden,
  • 1,2 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor för sexmånadersperioden,
  • 1,3 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 6 men inte 10 miljoner kronor för sexmånadersperioden, och
  • 1,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 10 miljoner kronor för sexmånadersperioden.

 

Ersättning för sjuklönekostnader augusti – september 2020

Under perioden augusti och september 2020 kommer staten att ersätta arbetsgivare för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin enligt följande.

Om sjuklönekostnaden överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive avgifter och skatt, ska arbetsgivaren få ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaderna. Ersättning lämnas till den del sjuklönekostnaderna överstiger

  • 0,35 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 250 000 kronor per månad,
  • 0,63 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 250 000 men inte 500 000 kronor per månad,
  • 0,77 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 500 000 men inte 1 000 000 kronor per månad,
  • 0,86 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 000 000 men inte 1 667 000 kronor per månad, och
  • 1,07 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 667 000 kronor per månad.