Hoppa till innehåll

Parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv har inte kunnat enas i förhandlingarna om LAS, omställning och a-kassa.

– Det är givetvis mycket beklagligt att vi inte nådde ända fram. En partsgemensam lösning är alltid att föredra framför lagstiftning eftersom parterna har en djupare förståelse för rådande villkor, säger Stefan Koskinen, chef för arbetsgivarsamverkan på Almega och en av Svenskt Näringslivs två representanter i förhandlingarna.

Han poängterar att samtliga parter visat en genuin vilja att nå en överenskommelse och att det inte saknades konkreta förslag för en bättre fungerande arbetsmarknad.

– Vi var ytterst nära. Vi var villiga att erbjuda omfattande åtgärder för stärkt kompetensutveckling och tryggare anställningsvillkor. Men en förutsättning för detta var att få till en mer flexibel och bättre fungerande arbetsmarknad. Sett till helheten räckte det tyvärr inte hela vägen, säger Stefan Koskinen.

Vad händer nu?

– Nu ligger ansvaret för ett förbättrat regelverk på arbetsmarknaden hos politiken. Grundproblematiken har inte förändrats. Det måste bli lättare för företag att anställa och för människor att få ett jobb, säger Stefan Koskinen.