Hoppa till innehåll

Välkommet med nationell delegation för att hantera vårdskulden

Vårdföretagarna välkomnar regeringens initiativ att tillsätta en delegation för ökad tillgänglighet i sjukvården. Det behövs nationella och kraftfulla åtgärder för att möta de eftersatta vårdbehoven i pandemins spår. Den privat drivna sjukvården kan och vill bidra i arbetet.

Socialminister Lena Hallengren presenterade idag ett initiativ till en nationell delegation som ska bidra till ökad tillgänglighet i sjukvården. Det är välkommet att regeringen tar ett nationellt grepp till samordning, då det är en stor utmaning som sjukvården står inför att ta hand om den växande vårdskuld som byggs upp på grund av pandemin. Socialstyrelsen har parallellt under sommaren fått i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med att möta de eftersatta vårdbehoven.

Vårdföretagarna presenterade i juni vår analys av vårdskuldens utveckling och presenterade förslag till hur privata vårdgivare kan bidra i arbetet med att minska vårdköerna. Läs mer här. En uppdaterad analys, som inkluderar vårdvolymerna för maj och juni, visar att det bara under dessa två månader gjordes drygt 40 600 färre operationer och behandlingar jämfört med förra året. Till det ska läggas alla de besök, uppföljningar och utredningar i primär- och specialistvården som har fått stå tillbaka under pandemin. Många patienter riskerar att fara illa om de inte får den vård som de behöver.

Klicka på bilden nedan för att förstora.

Vårdskulden

Det kommer att krävas åtgärder både på nationell och regional nivå för att möta patienternas behov av vård i rimlig tid. Den privat drivna sjukvården kan och vill vara partners i regeringens och regionernas arbete med att minska vårdskulden.