Hoppa till innehåll

HFD undanröjer förhandsbesked från Skatterättsnämnden om skolpsykologtjänster

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har den 2 juli i en dom undanröjt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden från den 13 februari i år, rörande vårdmoms. Ärendet rör en privatpraktiserande legitimerad psykolog som genom en enskild firma har avtal med fristående skolor. Avtalen innebär att skolorna lägger ut skolpsykologuppdrag på entreprenad till psykologen. Skatterättsnämnden bedömde att tjänsten skulle vara undantagen moms.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till HFD, som gör en annan bedömning än Skatterättsnämnden. HFD undanröjer därmed förhandsbeskedet och avvisar ansökan.

Domstolen anser att det är oklart vilka åtaganden som ingår i psykologens tjänst. Skatterättsnämnden har i sitt beslut utgått från att de tjänster man prövar i sig är sjukvård, men HFD tolkar det som att det kan finnas också andra delar (som ej är momsfria) och eftersom inte samtliga tjänster prövats menar domstolen att förhandsbeskedet inte ger någon tydlig vägledning. Det kan tolkas som att HFD anser att samtliga delar av psykologens tjänster borde ha utretts och Skatterättsnämnden borde då också tagit ställning till om det var en eller flera tjänster (dvs. både momsfria och momspliktiga). Skulle det vara fråga om en sammansatt tjänst borde man också prövat om denna i sig var sjukvård.

HFD:s dom innebär att det inte går att dra några slutsatser av Skatterättsnämndens förhandsbesked i ärendet.

Läs HFD:s dom här.