Hoppa till innehåll

Vårdföretagarna välkomnar regeringens besked om ytterligare medel för att kompensera för merkostnader kopplade till coronaviruset. Sedan tidigare har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om att kompensera regioner och kommuner för de extra kostnaderna som uppkommit i samband med krisen. Idag meddelades att ytterligare medel skjuts till för att kompensera regioner och kommuner. Vårdföretagarna och Famna skickade för två veckor sedan en skrivelse där det efterfrågas ett förtydligande att även privata och idéburna aktörer får del av medlen. Regeringen har till del hörsammat den och tidigarelagt utbetalningarna.

Privata vård- och omsorgsgivare har under krisen fått stora ökade kostnader för personal, sjukskrivningar och skyddsmaterial. Vårdföretagarnas medlemmar har också lånat ut nyckelpersonal till regionerna med stilleståndskostnader till följd.

– Finansministern måste förtydliga att privata vård- och omsorgsgivare också får del av de tillskjutna medlen. Det är besked och resurser som inte kan vänta. Privata vård- och omsorgsgivare står för en stor del av välfärden och behövs när vårdskulden ska betalas tillbaka, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

För mer information:
Anders Manell, presschef
070-314 57 29

Dokument