Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert Individ & familj

Goda rutiner på landets LSS-boende

Oron om risken för stor smittspridning på LSS-boenden verkar obefogad. Socialstyrelsen har tidigare undersökt läget vid landets LSS-boenden (vilket vi skrivit om här) och nu har även IVO genomfört en granskning som pekar på samma sak.

Under april genomförde IVO en granskning av smittskyddsarbetet på 167 olika boenden över hela landet, valda utifrån inriktning, geografi och även anmälningar och riskbedömningar. I en tiondel av verksamheterna konstateras brister som kommer att följas upp, men i övrigt visar granskningen på att verksamheterna har ställt om för att begränsa smittspridningen. Det handlar om både de boendes och personalens skydd från smitta, nya rutiner och om större säkerhetstänk.