Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert Individ & familj

Få smittade på LSS-boenden

Socialstyrelsen har i dag publicerat statistik över hur många som har konstaterats smittade respektive som har avlidit av covid-19 på landets LSS-boenden. Uppgifterna går i linje med den undersökning som tidigare har genomförts av Dagens Nyheter. Både antalet smittade och antalet avlidna är lågt.

Det har en tid funnits oro över att smittspridningen på landets LSS-boenden skulle vara eller riskera att bli som den är på våra äldreboenden. Denna farhåga har bland annat lyfts av Harald Strand, ordförande för Riksförbundet FUB, och Veronica Magnusson Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen.

Deras oro är förståelig. Lika förståeligt är att den delas av många boende och anhöriga. Många av de boende tillhör riskgrupper. Det finns dock för närvarande mycket litet som pekar på att smittspridningen på LSS-boenden är eller kommer att bli lika omfattande och få lika svåra konsekvenser som den har haft på äldreboenden runt om i landet.

I den statistik som har publicerats av Socialstyrelsen framgår att antalet konstaterade fall ligger omkring en procent av de boende och 26 personer med boendeinsats har konstaterats avlidna till följd av covid-19. I den genomgång som Dagens Nyheter gör framstår inte heller smittspridningen som stor. Smittan är något mer spridd på boenden i Stockholm än i övriga landet, men andelen drabbade är få. I Stockholms stad har vart tionde LSS-boende haft minst ett bekräftat fall, medan det i mindre kommuner knappt finns några fall.

Den bild som framträder i Socialstyrelsen statistik och Dagens Nyheters granskning stämmer överens med vad många av Vårdföretagarnas medlemmar rapporterar från sina boenden. Antalet fall är få och spridningen ser inte ut att vara i närheten av vad många oroat sig för.

Ett gruppboende är en liten enhet, vilket i sig minskar risken för smittspridning. De boendes stödbehov varierar också. Detta i kombination med de åtgärder som görs och de försiktighetsåtgärder som iakttas motverkar smittspridningen på landets boenden.

Så här beskriver en av Vårdföretagarna hur arbetet går till: På boendena betonas allvaret av att följa basala hygienrutiner kombinerat med att många enheter även infört besöksstopp. Medarbetare som känner sig det minsta sjuka skall stanna hemma och inte komma in till jobbet. Bemanning sker med så små persongrupper som möjligt för att minimera exponering för de boende. Om smittan trots alla vidtagna åtgärder, skulle leta sig in på verksamheten, så isoleras smittade brukare omedelbart och all personal använder den av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten föreskrivna skyddsutrustningen.

Det är viktigt att ta boendes, anhörigas och anställdas oro på allvar, men Socialstyrelsens statistik visar att smittspridningen inte är så stor som vissa har befarat. Vårdföretagarnas medlemmar arbetar hårt för att begränsa smittan och säkra de boendes närmiljö.