Hoppa till innehåll
Anna Bergendal

Vård­företagarnas medlemmar bidrar till välfärdens kompetensförsörjning

Flera av Vårdföretagarnas medlemsföretag har uppmärksammats för sina insatser att skola om och introducera ny personal till jobb inom vård och omsorg. I dagarna tillkom ytterligare ett initiativ. Nu lanserar Socialstyrelsen ett nationellt introduktionspaket för personal inom privat och kommunal omsorgsverksamhet. Paketet består av två delar där Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram den ena delen.

Inom flera av omsorgens verksamheter råder i vanliga fall en brist på personal, något som förvärrats med coronasmittans spridning. På många håll är en stor del av personalen sjukskriven. Inte minst då riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten innebär att medarbetare ska vara hemma även vid lindriga förkylningssymtom.

Den akuta bristen på personal medför ett ansträngt läge i verksamheterna. För att klara det kommande vårdbehovet, behövs personal som kan avlasta och göra insatser inom omsorgen. Samtidigt har coronapandemin bidragit till en våg av uppsägningar i en rad branscher. Socialstyrelsens och Ersta Sköndals utbildning är ett bra alternativ för den som vill prova på ett arbete inom omsorgen och samtidigt göra en viktig insats.

Introduktionspaketet riktar sig till personer utan erfarenhet som vill arbeta i äldreomsorgen och i verksamheter med personer med funktionsnedsättning. Genom intensivkursen ges kunskaper som minskar risken för att patienters och brukares liv och hälsa påverkas på ett mycket negativt sätt. Även risken för personalens liv och hälsa minskas genom att introduktionen ger kunskap om hur man skyddar sig själv och dem man ger vård och omsorg till.

Tillströmningen av personer som ser en yrkesframtid i vården och omsorgen är en av ljusglimtarna i coronapandemin. Vårdföretagarnas medlemsföretag har under de senaste veckorna visat både vilja och förmåga att ta vara på de nya medarbetarna.