Hoppa till innehåll

Coronavirusets utbrott har förändrat förutsättningarna för vårdföretag som inte arbetar med akuta uppdrag och heller inte har möjlighet att ställa om till en sådan typ av vård. Till exempel verksamheter inom rehabilitering, fysioterapi, psykoterapi och vissa specialistmottagningar. Inbokade besök ställs in och patienter ombeds att undvika besök på vårdmottagningar för att minska smittspridningen. På kort sikt innebär det likviditetsproblem.

Det är av stor betydelse för tillgängligheten i svensk sjukvård både på kort och på lång sikt att inte välfungerande vårdenheter behöver stänga ner. Det beskedet har idag finansutskottet lämnat. Beskedet välkomnas av Vårdföretagarna som har många mindre medlemsföretag som nu också kan använda korttidspermittering för att brygga över krisen och finnas kvar när virusutbrottet har stabiliserats.

-Våra medlemsföretag är även under normala omständigheter snabba att ställa om sin verksamhet och anpassa sig till nya förutsättningar. För att de även i fortsättningen ska kunna bidra på ett effektivt sätt behöver även vårdgivare som uppbär ersättning från det offentliga kunna vara en del av korttidspermitteringspaketet, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Riksdagen fattar beslut om korttidsarbete den 2 april.

För mer information:
Anders Manell, presschef Vårdföretagarna
070-314 572 29