Hoppa till innehåll
Sjukvård

Vårdmomsen: Verksamheter i glesbygdslänen påverkas mer

Våra medlemsföretag i norra Sverige tycks i större utsträckning ha påverkats av vårdmomsen. Det visar den medlemsundersökning som Vårdföretagarna har gjort.

”Vården kommer att utarmas i Norrlands glesbygd och mindre orter då det inte är lönsamt för konsulter att komma hit och jobba längre”, skriver ett av våra medlemsföretag inom hälso- och sjukvården. Det finns en stark oro bland våra medlemsföretag i norra Sverige för hur de ska klara kompetensförsörjningen av läkare och annan legitimerad vårdpersonal framöver.

Vårdmomsen påverkar verksamheten hos våra medlemsföretag i alla regioner. Störst är dock oron i landets norra delar. I de fyra mest nordliga länen har 39 av 45 medlemsföretag som deltagit i undersökningen påverkats av vårdmomsen. Men även verksamheter i t ex Jönköping och Blekinge påverkas i högre grad än genomsnittet av vårdmomsen.

Undersökningen indikerar att vårdmomsen i hög utsträckning påverkar verksamheter utanför storstadsområdena. Redan tidigare var det svårare att rekrytera läkare och annan vårdpersonal till mindre orter och i glesbygd. Vårdmomsen har gjort problemen mångdubbelt större. Nu behövs långsiktiga politiska lösningar för att inte vårdmomsen ska försvåra sjukvårdens kompetensförsörjning i hela landet.

Ta del av hela undersökningen Vårdmomsens effekter – för patienter, brukare och verksamheter