Hoppa till innehåll
Vårdmoms

Så fördelas de statliga medlen för vårdmomsen mellan regionerna

Torsdagen den 30 januari fattade regeringen beslut om att fördela statsbidrag på sammanlagt 210 miljoner kronor till regionerna, som syftar till att regionerna ska kunna omförhandla avtal med privata vårdgivare som har fått ökade kostnader med anledning av vårdmomsen.

Medlen för omförhandling av avtal avgränsas till privata vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen på regionens uppdrag.

Ta del av  regeringsbeslutet om statsbidragen

Så här fördelar regeringen statsbidraget mellan regionerna:

Beslutet innehåller inte några tydliga riktlinjer om hur den fortsatta processen ska gå till i regionerna. Utrymmet är stort för regionerna att avgöra om och hur avtal ska omförhandlas. Beslutet innebär att pengarna inte fördelas ut rakt av till regionerna, utan regionerna får rekvirera medlen från Kammarkollegiet senast den 15 november. Det krävs med andra ord att regionen fattar aktiva beslut om att förhandla om avtal med privata vårdgivare i regionen.

Det finns risk för olika tolkningar och olika hantering i regionerna. Vårdföretagarna har därför bett om möte med Sveriges kommuner och regioner, SKR, i med förhoppningen att de snabbt kan ta fram gemensamma riktlinjer/rekommendationer för hur regionerna kan hantera omförhandlingen av avtal.
Ta del av vår skrivelse till SKR

Vårdföretagarna uppmanar våra medlemsföretag i hälso- och sjukvården att ta kontakt med respektive region för att diskutera omförhandling av berörda avtal och få klarhet om hur processen i er region kommer att se ut.

Läs gärna Vårdföretagarnas kommentar till regeringens beslut.