Hoppa till innehåll

Inom LSS och bostad med särskild service har enskilda boenden fått kritik i media det senaste året. Granskning av all verksamhet som är offentligt finansierad, kommunal som privat, är viktig och driver på kvalitetsutvecklingen. Socialstyrelsens senaste enhetsundersökning visar att privata verksamheter hävdar sig bättre i 12 av 14 kvalitetskategorier jämfört med kommunala.

– För den enskilde är möjligheten att kunna välja det boende som passar en bäst viktig. Men även att kunna välja bort den verksamhet som inte passar. Personer med funktionsnedsättning ska självklart också kunna känna att det finns valfrihet även för dem. Socialstyrelsens undersökning visar vilken skillnad valfriheten gör och att de privata alternativen håller hög kvalitet, säger Karl Rydå, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

Privata utförare har som exempel i större utsträckning rutiner för hur man ska agera om någon boende eller brukare har utsatts för våld eller övergrepp. Samma sak gäller rutiner för att förebygga missbruk av läkemedel, alkohol och narkotika.  

I riket har drygt 3600 enheter deltagit i undersökningen

Läs mer om Socialstyrelsens enhetsundersökning och öppna jämförelser.

För mer information
Anders Manell, presschef Vårdföretagarna
070-314 57 29