Hoppa till innehåll

Positivt att regeringen nu tillsätter utredning om vårdmomsen

Vårdföretagarna välkomnar att regeringen idag, 27 februari, har fattat beslut om direktiv till en utredning om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och omsorg. Vi ställer oss positiva till direktiven och hoppas på skyndsamma lagförslag.

Utredningsuppdraget har två tydliga delar:

1. Utredaren ska undersöka de EU-rättsliga förutsättningarna för att ändra momslagen, så att uthyrning av personal för sjukvård, tandvård och omsorg undantas från moms. Om sådana förutsättningar finns ska utredningen lägga förslag till lagändringar.

2. Om utredaren inte bedömer att det går att ändra momslagen ska utredaren undersöka förutsättningarna för att på annat sätt neutralisera konsekvenserna av vårdmomsen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Vårdföretagarna hoppas att utredningen skyndsamt tar sig an det första deluppdraget ovan och lägger fram lagförslag betydligt tidigare än den 1 april nästa år. Bedömningen om det går att göra lagändringar bör gå relativt snabbt och regeringen har tydligt angett att utredningen ska beakta de lagförslag som vi har lämnat till regeringen.

Det är positivt att direktiven omfattar såväl hälso- och sjukvård, tandvård som den sociala omsorgen. I väntan på lagändringar bör privata vård- och omsorgsgivare, även i social omsorg och tandvård, få full momskompensation. Patienter och brukare riskerar annars att drabbas av oönskade effekter.

Ta del av regeringens direktiv till utredningen